Product SiteDocumentation Site

Κεφάλαιο 3. Το Salix σας

3.1. Διαχείριση Πακέτων
3.1.1. Gslapt
3.1.2. slapt-get
3.1.3. Sourcery
3.1.4. slapt-src
3.1.5. spkg
3.1.6. Κάνοντας ένα πακέτο από ένα αρχείο προέλευσης με SLKBUILD
3.1.7. Τα πακέτα του Salix, που είναι διαφορετικά από το Slackware
3.1.8. Αναβάθμιση του Salix OS σε νεότερη έκδοση
3.2. Διαμόρφωση του Salix σας
3.2.1. Ρύθμιση του Διαδικτύου
3.2.2. Ρύθμιση ενός εκτυπωτή
3.2.3. Εγκατάσταση κωδικοποιητών πολυμέσων του Salix
3.3. Εργαλεία του Salix
3.3.1. Ποια είναι τα εργαλεία του Salix;
3.3.2. Κάρτα ήχου ALSA
3.3.3. Επαναδημιουργία της μνήμης εικονιδίων
3.3.4. Ονόματα υπολογιστών
3.3.5. Dotnew
3.3.6. Διάταξη πληκτρολογίου
3.3.7. Ρύθμιση Lilo
3.3.8. Εκκίνηση Υπηρεσιών
3.3.9. Γλώσσα Συστήματος
3.3.10. Ρολόι Συστήματος
3.3.11. Προφίλ χρηστών
3.3.12. Salix-Update-Notifier
3.3.13. Ζωντανά Εργαλεία του Salix

3.1. Διαχείριση Πακέτων

Η Εγκατάσταση εφαρμογών (που κατά προσέγγιση ισοδυναμεί με "την εγκατάσταση πακέτων", όπως λέμε στο Linux) είναι ένα θεμελιώδες μέρος της εμπειρίας του Linux. Επιφανειακά είναι απλώς μια άσκηση που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές πακέτων, όπως το Gslapt και το ισοδύναμο της γραμμής εντολών, slapt-get, για την εγκατάσταση των πακέτων που δημιουργούνται από άλλους. Σύντομα θα αρχίσετε να βλέπετε κάποια πακέτα που σας ενδιαφέρουν οτι δεν είναι στα κοινά αποθετήρια, και θα αρχίσετε να δημιουργείτε τα δικά σας πακέτα. Για κάποιους, αυτό θα μπορούσε να είναι η πρώτη φορά που βλέπουν τα κατασκευασμένα σενάριά εντολών τους να δουλεύουν στο τερματικό, ελέγχοντας για τυχόν σφάλματα ρύθμισης παραμέτρων και να κάνουν μετά από μερικές εξαρτήσεις που λείπουν την μεταγλώτιση ενός προγράμματος. Κάποια απογοήτευση μπορεί να σας κυριεύσει αρχικά, αλλά στη συνέχεια σε εύθετο χρόνο, θα συγκεντρώσετε αρκετή εμπειρία και δεδομένου ότι αρχίζετε να βλέπετε τις εσωτερικές λειτουργίες του Linux, θα γίνετε πιο σίγουροι.

Υπενθύμιση!

Πρέπει να είστε ο υπερχρήστης, προκειμένου να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή (βλ. Τμήμα 2.1.6, “Κωδικός Root” ).

3.1.1. Gslapt

Το Gslapt είναι η γραφική έκδοση του slapt-get (βλ. Τμήμα 3.1.2, “slapt-get” ). Επιτρέπει σε κάποιον να ψάξει στους καθρεπτισμούς του Slackware/Salix και πηγές τρίτων για πακέτα. Πριν από τη χρήση θα πρέπει πρώτα να κάνετε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση για να διασφαλιστεί ότι οι τελευταίες ενημερώσεις από τα αποθετήρια λογισμικού θα είναι γνωστές στο Gslapt. Το πεδίο αναζήτησης είναι εκεί για σας να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο πακέτο. Μπορείτε να επισημάνετε με το αριστερό κλικ σας και να επιλέξετε την εγκατάσταση/απεγκατάσταση/επανεγκατάσταση πακέτων με ένα δεξί κλικ. Το Gslapt ανιχνεύει τις εξαρτήσεις και θα εγκαταστήσει όλα τα αρχεία εξαρτήσεων για ένα πακέτο αυτόματα. Η εγκατάσταση/απεγκατάσταση /επανεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση . Μπορείτε να βάλετε πακέτα στη μαύρη λίστα, προσθέτοντας τα ονόματά τους στη μαύρη λίστα που βρίσκεται στο Προτιμήσεις κάτω από την Επεξεργασία .
Στιγμιότυπο από Gslapt

3.1.2. slapt-get

slapt-get είναι ένα εργαλείο της γραμμής εντολών για την διαχείριση πακέτων Slackware. Επιτρέπει σε κάποιον να ψάξει για καθρεπτισμούς του Slackware/Salix και πηγές τρίτων για τα πακέτα, να τα συγκρίνει με εγκατεστημένα πακέτα, να εγκαταστήσει νέα πακέτα, ή να αναβαθμίσει όλα τα εγκατεστημένα πακέτα.
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, ανοίξτε ένα παράθυρο Terminal και δώστε την εντολή slapt-get -uγια να ενημερώσετε πρώτα τη βάση δεδομένων πακέτων στον υπολογιστή σας. Κατόπιν slapt-get -lγια τη λίστα με όλα τα διαθέσιμα πακέτα, slapt-get --search [όνομα πακέτου] ; Για να αναζητήσετε ένα πακέτο, και slapt-get -i [όνομα πακέτου] για να εγκαταστήσετε ένα πακέτο. Για περισσότερες οδηγίες γραμμής εντολών, ανατρέξτε στην εντολήslapt-get --help .
Εδώ είναι μια μικρή άσκηση για εσάς. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε το w3m το οποίο είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, που βασίζεται στο τερματικό χρησιμοποιώντας το slapt-get.

3.1.3. Sourcery

Το Sourcery είναι ένα νέο γραφικό περιβάλλον για το slapt-src (βλ. Τμήμα 3.1.4, “slapt-src” ), Ένα βοηθητικό πρόγραμμα για την κατασκευή και εγκατάσταση των πακέτων από την πηγή χρησιμοποιώντας SlackBuilds και/ή SLKBUILDs. Πριν από τη χρήση, θα πρέπει πρώτα να κάνετε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση στη γραμμή εργαλείων για να διασφαλιστεί ότι οι τελευταίες ενημερώσεις από τα αποθετήρια λογισμικού είναι γνωστές στο Sourcery. Το πεδίο αναζήτησης είναι εκεί για σας να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο πακέτο, και οι εγκαταστάσεις, απεγκαταστάσεις και επανεγκαταστάσεις των επιλεγμένων πακέτων γίνονται με το δεξί κλικ στα κουτιά της κατάστασής τους.
Η εγκατάσταση/απεγκατάσταση/επανεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση .
Στιγμιότυπο από Sourcery

3.1.4. slapt-src

Το slapt-src είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών που καθιστά τη διαδικασία της λήψης και την οικοδόμηση πακέτων λογισμικού από το slackbuilds.org απλή και εύκολη. Το Slackbuilds.org κρατά μια μεγάλη συλλογή σεναρίων κατασκευής για επιπλέον πακέτα που δεν είναι ακόμη διαθέσιμα από τα επίσημα αποθετήρια του Salix/Slackware. Χιλιάδες επιπλέον πακέτα είναι πλέον διαθέσιμα στους χρήστες μέσω αυτού του εργαλείου.
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πληκτρολογήστε "slapt-src -u" πρώτα για να ενημερώσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κατασκευής σεναρίων που διατίθενται από το Slackbuild.org. To "slapt-src -l" σας παρουσιάζει μια λίστα των διαθέσιμων πακέτων, και όπως στο slapt-get, το "slapt-src -i [όνομα πακέτου]" θα εγκαταστήσει ένα πακέτο. Για περισσότερες οδηγίες γραμμής εντολών, ανατρέξτε στο "slapt-src --help".
Μια άλλη μικρή άσκηση για εσάς! Το Skype είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό για φωνητικές κλήσεις μέσω του Διαδικτύου. Δεν είναι διαθέσιμο από το κοινό αποθετήριο του Salix/Slackware , αλλά το σενάριο δημιουργίας είναι διαθέσιμο από το Slackbuilds.org. Προσπαθήστε να εγκαταστήσετε το "skype", χρησιμοποιώντας το slapt-src. (Εάν δεν θέλετε να το εγκαταστήσετε, μπορείτε ακριβώς να θελήσετε να χτίσετε το πακέτο. Σημειώστε ότι το Skype είναι μόνο 32-bit, οπότε αν τρέχετε ένα σύστημα 64-bit, μπορείτε να δοκιμάσετε κάποια άλλη εφαρμογή).

3.1.5. spkg

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να εγκαταστήσετε ένα πακέτο (το οποίο για το Salix και πολλές άλλεςδιανομές που βασίζονται στο slackware τελειώνει με την επέκταση .tgz,. tlz ή .txz) είναι να χρησιμοποιήσετε την είσοδο στη γραμμή εντολών "spkg -i [ακριβές όνομα ενός πακέτου]". Αυτός είναι ένας πρακτικός τρόπος για την εγκατάσταση ενός πακέτου, αν μόλις έχετε δημιουργήσει το δικό σας πακέτο ή αν το έχετε κατεβάσει από το Internet. Σημειώστε ότι το όνομα του πακέτου πρέπει να είναι τελειώνει ακριβώς στην επέκταση (όπως στο xxxxx-i486-tt.txz).
Η αφαίρεση ενός πακέτου είναι κάπως παρόμοια. Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα πακέτο με την εντολή "spkg -d [όνομα του λογισμικού]", π.χ. "spkg -d skype".

3.1.6. Κάνοντας ένα πακέτο από ένα αρχείο προέλευσης με SLKBUILD

Η εγκατάσταση ενός λογισμικού από ένα αρχείο προέλευσης δεν είναι δύσκολο στις περισσότερες περιπτώσεις . Μπορείτε να μεταγλωττίσετε πολύ λογισμικό γενικά με τις ακόλουθες εντολές.
  1. αποσυμπιέσετε ένα αρχείο προέλευσης, μετακινηθείτε μέσα στο φάκελο
  2. πληκτρολογήστε "./configure" στο τερματικό
  3. πληκτρολογήστε "make"
  4. πληκτρολογήστε "su"
  5. πληκτρολογήστε τον κωδικό του root
  6. πληκτρολογήστε "make install"
(Σιγουρευτείτε να διαβάσετε τα συνοδευτικά αρχεία, όπως "README", "Εγκατάσταση" και ούτω καθ 'εξής για τις οδηγίες εγκατάστασης πριν από την μεταγλώτιση. Αυτά τα αρχεία μπορεί να περιέχουν πακέτα εξαρτήσεων που θα πρέπει να εγκαταστήσετε πριν από τη διαμόρφωση ./configure --help ή ./configure --help= η μικρή έξοδος θα πρέπει επίσης να σας βοηθήσει με κάποιες επιλογές ρύθμισης).
Αν και καταφέρατε να εγκαταστήσετε το λογισμικό μετά την τελευταία εντολή, είναι ουσιαστικά untracked και ούτε το Gslapt ούτε το slapt-get μπορεί να δει ότι το λογισμικό είναι εγκατεστημένο. Ένας καλύτερος τρόπος είναι να δημιουργήσετε ένα πακέτο Salix χρησιμοποιώντας SLKBUILD, που είναι ένα αρχείο σεναρίου κατασκευής που μπορείτε να ετοιμάσετε πριν από την εκτέλεση του "slkbuild -X" για τη δημιουργία ενός συμβατού πακέτου Salix. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με SLKBUILD, συμβουλευτείτε SLKBUILD .

3.1.7. Τα πακέτα του Salix, που είναι διαφορετικά από το Slackware

Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πακέτων που βρίσκονται στα αποθετήρια Salix είναι συμπληρωματικά προς τα αποθετήρια του Slackware, θα διαπιστώσετε ότι κάποια πακέτα είναι παρόντα τόσο στα αποθετήρια του Salix και στα αποθετήρια του Slackware. Τα πακέτα αυτά έχουν ήδη ανακατασκευαστεί για το Salix OS για διάφορους καλούς λόγους, και μια λίστα με τα πακέτα καθώς και σύντομες εξηγήσεις για ποιο λόγο υπάρχουν στο Αυτή η καταχώρηση wiki .

3.1.8. Αναβάθμιση του Salix OS σε νεότερη έκδοση

Αν θέλετε να αναβαθμίσετε μια παλαιότερη έκδοση του Salix OS στον υπολογιστή σας με τις τελευταίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο παρακάτω σύνδεσμο για την αναβάθμιση του Salix OS σας.